• Montáž a servis vykurovacej techniky   

Preventívne ročné prehliadky kotlov

Každý výrobca vykurovacej techniky v návode na obsluhu odporúča vykonávanie ročných prehliadok zariadení.

Tieto prehliadky sú potrebné nielen z hľadiska funkčnosti a spoľahlivosti spotrebiča, ale predovšetkým z dôvodu bezpečnosti. Jedná sa hlavne o plynové zariadenia, ktoré počas celoročnej prevádzky, kedy okrem vykurovacej sezóny zabezpečujú aj ohrev úžitkovej vody. Takýto spotrebič absolvuje počas celého roku tisícky štartov. Počas prevádzky môže prísť k rôznym zmenám spaľovania zapríčinenou napríklad kvalitou spaľovaného plynu, alebo následkom rôznych porúch zariadenia. V takomto prípade dochádza k nadmernému zanášaniu spaľovacej komory, horáka a úniku nebezpečného oxidu uhličitého. Ďalším nebezpečím je často krát únik plynu a následnej otravy, alebo výbuchu.

Servis kotlov a vykurovacej techniky

Ponúkame našim zákazníkom kvalitné služby
a profesionálny prístup. Pre cenovú ponuku nás kontaktujte.