• Montáž a servis vykurovacej techniky   

Elektroinštalácie.

Elektroinštalatérske práce v nových objektoch, rekonštrukcie starých inštalácií, bleskozvody. Výroba elektrických rozvádzačov podľa projektovej dokumentácie.

Vedecko- technický rozvoj kladie neustále nároky aj na elektroinštaláciu budov. Samozrejme, že elektroinštalácia v rodinných domoch, kanceláriách a nebytových priestoroch nie je výnimkou. Domácich spotrebičov, ktoré nám uľahčujú prácu v kuchyni a v domácnosti neustále pribúda. Moderná domácnosť sa dnes už nezaobíde ani bez štrukturovanej kabeláže. Nie je to iba problém nových rodinných domov, ale je potrebné modernizovať tiež elektroinštalácie v starších domoch, kanceláriách a nebytových priestoroch a to aj z hľadiska bezpečnosti a ochrane zdravia. Nevyhnutnou súčasťou modernej elektroinštalácie je aj ochrana objektov pred účinkami atmosférického výboja – blesku. Bleskozvodová sústava chráni budovu pred poškodením a požiarom.

Servis kotlov a vykurovacej techniky

Ponúkame našim zákazníkom kvalitné služby
a profesionálny prístup. Pre cenovú ponuku nás kontaktujte.