• Montáž a servis vykurovacej techniky   

Intexa s.r.o.

Ponuka služieb

Montáž kotlov

Servis kotlov

Preventívne ročné prehliadky kotlov

Kúrenie

Elektroinštalácie

Výroba a montáž rozvádzačov

Servis vykurovacej techniky

Intexa s.r.o.

Samozrejmosťou je profesionalita a odbornosť v obore, ktorú preukazujeme platnými certifikátmi a osvedčeniami vydanými TI a IBP, ktoré sú pre túto činnosť základnou podmienkou.

Pre zvyšovanie odborností v neustále sa vyvíjajúcich technologických vylepšení sa pravidelne zúčastňujeme odborných školení, v ktorých sme oboznamovaný novými neustálimi zmenami zavedenými do praxe.

Referencie

Spokojných zákazníkov

Servis kotlov a vykurovacej techniky

Ponúkame našim zákazníkom kvalitné služby
a profesionálny prístup. Pre cenovú ponuku nás kontaktujte.